REGLAMENT


L'inici de l’activitat serà el dia 3 d’abril de 2011 i només seran vàlids els recorreguts efectuats amb posterioritat a aquesta data.

  • Perquè un recorregut tingui validesa s'haurà de realitzar a peu, corrent o en BTT.
  • No hi ha un mínim de recorreguts a fer en un mes o en un any.
  • No hi ha termini per a efectuar els recorreguts.
  • Perquè un recorregut tingui validesa ha d'estar validat per una de les entitats promotores.
  • La validació es farà a partir d’una prova evident, com poden ser fotografies realitzades al llarg del recorregut, o de la traça, en el cas de disposar de GPS.
  • Es tracta d’un reconeixement honorífic i, per tant, no s’establirà cap classificació per nombre de recorreguts fets, ni per recorreguts realitzats en un determinat període de temps.
  • Anualment, les entitats organitzadores faran un acte conjunt per fer un reconeixement als participants que hagin assolit els "21RG".
  • Com una consideració especial, els participants de més de 60 anys poden justificar fins un total de 16 recorreguts, amb una validació de l’entitat en la qual acreditin que han assolit el recorregut. Es tracta d’assolir els 16 recorreguts de Gavà que millor s’adaptin a la nostra capacitat física.
IMPORTANT:
La promoció de l’activitat per part de les entitats és voluntària i sense rebre res a canvi. Això fa que cada participant sigui responsable d’ell mateix, i per tant ni les entitats promotores ni les persones coordinadores de l’excursió no es faran responsables dels accidents que puguin ocórrer ni dels danys que es poden derivar a tercers.


Comitè / comissió reguladora
Hi ha un comitè designat per les entitats promotores i format per membres d’aquestes entitats. La seva missió serà portar el control dels recorreguts efectuats i resoldre els dubtes que hi puguin sorgir.